Lokala utvecklingsinsatser

Från och med våren 2016 finns möjlighet att söka stöd från Skellefteå kommun för lokala projekt och utvecklingsinsatser på landsbygden.

Så här säger den inledande texten på kommunens hemsida.

Stöd till lokala utvecklingsinsatser – ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen

Stödet till lokala utvecklingsinsatser är ett sätt för Skellefteå kommun att stödja initiativ som bidrar till utveckling utanför Skellefteås centralort. Mindre projekt kan få bidrag på upp till 40.000 kronor. För att söka det bidraget räcker det med att skicka ett mejl eller brev där ni beskriver er idé. Det finns också möjlighet till större bidrag.

  • insatser i samband med planerade projekt/aktiviteter
  • framtagande av lokal vision eller byaplan, eller förnyande av byaplan som är äldre än fem år (max 5000 kr)
  • arrangemang som ska genomföras
  • stöd till start av olika verksamheter som gynnar allmänheten eller det omgivande lokalsamhället.

Läs mer på: http://www.skelleftea.se/utvecklingsinsatser