Ungdomsfonden

Ungdomsfonden har skapats för att ge stöd till ungdomars idékraft. Från denna fond kan ungdomar i våra medlemsbyar söka ett ekonomiskt bidrag för att exempelvis anordna ett event eller till inköp av något som alla barn och ungdomar i byn kan ha glädje av.

 

Exempel på ansökningar som fått stöd från Ungdomsfonden är:

Mer information kommer.

 

Instruktioner för att söka medel:

  • Ungdomar under 25 år.
  • Max 3 000 kr i stöd per ansökan.
  • Pengarna söks av ungdomarna själva. (ej genom byaförening, ej enskild person)
  • Kan vara både stöd till små projekt eller pengar till att starta ett större projekt.
  • Beslut fattas av styrelsen för Skellefteå Byautvecklingsråd.
  • Ansökningar kan lämnas när som helst under året och behandlas allt eftersom de kommer in.
  • Observera att ingen speciell blankett behövs men att ansökan ska innehålla denna information: Beskrivning av projekt/arrangemang/inköp och med förklaring av syfte för detta, kostnadsberäkning, sökandens namn, ålder, kontaktuppgifter, adress samt kontonummer för utbetalning av stödet.

 

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss på:
kontakt@skellefteabyautvecklingsrad.se

Stiftelsen Uppstuds
Är du under 26år, boende i Skellefteå kommun och har en projektidé så kan du även söka ett stipendie från Stiftelsen Uppstuds som delar ut medel två gånger årligen. Stiftelsen finansieras med stöd från det lokala näringslivet.

Läs mer och ansök via deras hemsida: http://stiftelsenuppstuds.com