Styrelsen

För generella frågor kan ni skicka e-post till:
kontakt@skellefteabyautvecklingsrad.se

Vår styrelse består av följande personer:

Ledamöter:
Björn Lundmark – Ordförande
, Östra Falmark, 072-552 38 01, bjorn@blk-ruben.se
Mattias Åhman – Vice ordförande, Nedre Bäck, 073-822 06 95, mattias.ahman75@gmail.com
Bo-Lennart Brännström, Kåge, bolennart1@msn.com
Olof Staflund
, Selet, Lövånger
Peter  Carlsson Sundbom, Vebomark
Leif Lindgren Burträsk
Kjell Falkman, Bureå
Anders Nilsson, Sandfors

Suppleanter:
Solveig Wiklund, Ragvaldsträsk, solwik44@gmail.com
Martin Lundmark, Långviken
Monica Marklund, Åbyn, Byske, monica.marklund@spray.se

Valberedning:
Sune Hedlund, Risböle, 070-5780255
Ulla Lindahl, Brutorp, 070-3339442
Karin Axelsson, Bygdsiljum

Styrelsen väljs på föreningens årsstämma. Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar på kandidater som vill engagera sig som styrelsemedlemmar i Skellefteå byautvecklingsråd.