Styrelsen

För generella frågor kan ni skicke e-post till:
kontakt@skellefteabyautvecklingsrad.se

Vår styrelse består av följande personer:

Björn Lundmark – Ordförande, Östra Falmark.  072-552 38 01, bjorn@blk-ruben.se
Stina Stenmark – Vice ordförande, Svarttjärn. 070-313 56 52, stina.ulf@live.se
Eva Enqvist – Sekreterare, Selet, Lövånger.  070-645 49 79, eva.enqvist@allt2.se
Lena Ålstig – Kassör, Drängsmark. 070-278 19 65, lena.alstig@gmail.com

Ledamöter:
Karin Axelsson, Bygdsiljum. 070-355 10 60, buab@bygdsiljum.se
Lisbet Eriksson, Storkågeträsk.  070-686 77 71, lisbet96019@hotmail.com
Björn Bergström, Kalvträsk. 070-219 49 41, bjorn@kalvtraskgruppen.com
Johannes Lindberg, Bodan – Skellefteå. 070-266 85 07, johannes@helgo.net

Ersättare:
Mattias Åhman, Nedre Bäck. 073-822 06 95, mattias.ahman75@gmail.com
Monica Marklund, Åbyn, Byske. 070-686 67 69, monica.marklund@spray.se
Solveig Wiklund, Ragvaldsträsk. 070-698 16 48, solwik44@gmail.com
Bo-Lennart Brännström, Kåge. 070-532 43 90, bolennart1@msn.com
Christer Sandlén, Gärdsmark. 070-601 46 68, c.sandlen@gmail.com
Anna-Karin Wikström, Burvik. 070-318 14 26, annmex@hotmail.com
Örjan Berglund, Jörn, 070 217 98 95, nasakronan@gmail.com

Valberedning:
Sune Hedlund, Risböle, 070-5780255
Ulla Lindahl, Brutorp, 070-3339442
Curt Andersson, Vallen, 0914-70130

Styrelsen väljs på föreningens årsstämma. Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar på kandidater som vill engagera sig som styrelsemedlemmar i Skellefteå byautvecklingsråd.