Föreningsstämman genomförs digitalt den 11 mars 2024 klockan 18.00.
Anmälan senast den 8 mars.