Skellefteå byautvecklingsråd och Skellefteå kommuns landsbygdsgrupp bjuder in till informationskväll om krisberedskap i landsbygder.

Måndag den 4 mars.
Hörsalen Nordanå, Skellefteå 18.00.
Läs mer i bifogad fil. Krisberedskap i landsbygder

Det finns möjlighet att samla bybor för att delta digitalt från er byagård/samlingslokal om ni har teknik för det.
Hör av er om er förening är intresserade av det.

Välkommen hälsar
Styrelsen för Skellefteå byautvecklingsråd och Skellefteå kommuns landsbygdsgrupp