Hållbara sociala servicepunkter

Här ser ni filmen som gjordes i samband med projekt Hållbara sociala servicepunkter 2011-2016. Det är fortfarande aktuellt på många sätt och i många bygder.

Projektets målsättning var att byarna, utifrån eget behov och vilja, gavs möjlighet att utveckla mötesplatser med olika sorters service som underlättar livet på landsbygden. I filmen möter vi några av de personer som arbetat ideellt inom projektet i de olika byarna, totalt har ett hundratal personer bidragit med sin tid och arbetskraft för att förverkliga dessa sociala servicepunkter. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Skellefteå byautvecklingsråd och Skellefteå kommun.