Vi kan hjälpa er med:

  • Råd, stöd och vägledning i ert lokala utvecklingsarbete.
  • Information om stödformer och ansökningsförfaranden.
  • Kontaktnät till andra byar och personer med erfarenhet av arbete inom många olika sorters projekt.
  • Att vara en länk och kontakt mellan er, kommun och myndigheter.
  • Utbildning genom föreläsningar och informationsträffar.

Inom vårt nätverk finns stor erfarenhet av landsbygdsutveckling samlad, vi delar gärna med oss av denna.

Det första steget för byautveckling i er by kan vara att göra en Byaplan. För detta arbete kan man söka ett bidrag genom Skellefteå kommun.

Från vår ungdomsfond kan ungdomar i våra medlemsbyar söka bidrag för att exempelvis anordna arrangemang eller till ett inköp som alla barn och ungdomar i byn kan ha glädje av.

Stöd till lokala utvecklingsinsatser ges av Skellefteå kommun för att stödja initiativ utanför centralorten.

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss på:
kontakt@skellefteabyautvecklingsrad.se

Observera att alla inom föreningen arbetar ideellt, men vi lovar att återkoppla till er så snart som möjligt för att besvara era frågor.