Från och med våren 2016 finns möjlighet att söka stöd från Skellefteå kommun för lokala projekt och utvecklingsinsatser på landsbygden.

Stöd till lokala utvecklingsinsatser – ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen

Stödet till lokala utvecklingsinsatser är ett sätt för Skellefteå kommun att stödja initiativ utanför Skellefteås centralort som bidrar till utveckling. Mindre projekt kan få bidrag på upp till 40 000 kronor. Det finns också möjlighet till större bidrag. Sista dag för ansökan är 31 mars och 30 september.

Mer information hittar ni här: https://skelleftea.se/invanare/startsida/uppleva-och-gora/forenings–och-kulturstod/sok-bidrag-stod-och-stipendier/lokala-utvecklingsinsatser

För vilka kostnader kan man söka bidraget?

  • Insatser i samband med planerade projekt eller aktiviteter
  • Framtagande av lokal vision/byaplan eller förnyande av vision/byaplan som är äldre än fem år
  • Stöd till start av olika verksamheter som gynnar allmänheten eller det omgivande lokalsamhället