Tillsammans med Skellefteå kommun har vi i Skellefteå byautvecklingsråd hjälpt till att ta fram en ny mall för byaplaner.

” Vad är en byaplan?
En byaplan är en nedskriven strategi som beskriver hur ni vill att byn ska utveckla sig. Byaplanen ska vara ett arbetsredskap och hjälpmedel där ni samlar era idéer för detta utvecklingsarbete.

Med byaplanen som grund står ni väl rustade med en strategi och riktning för era projektidéer. Detta gör det även lättare för er att söka hjälp, stöd och bidrag för själva genomförandet.”

Missa inte att ni kan ansöka om stöd från Skellefteå kommun för arbetet med framtagande och uppdatering av er Byaplan.

Detta görs inom det nya stödet som kallas ”Lokala utvecklingsinsatser.
Läs mer om detta här: https://skelleftea.se/invanare/startsida/uppleva-och-gora/forenings–och-kulturstod/sok-bidrag-stod-och-stipendier/lokala-utvecklingsinsatser