Syftet med projektet är att öka möjligheterna att bygga bostäder i olika former på
landsbygden för att öka invånarantalet i våra kommuner och på så sätt öka och bevara
service och infrastruktur.

Målet med projektet är att utreda möjliga finansieringar för byggande och ta fram ett
fungerande koncept för byggande på landsbygden, ett ”paket” med nödvändiga underlag
som man behöver för att bygga. Detta ska finnas tillgängligt till alla som är intresserade.

Projektnamn: Bygga på landsbygden

Projektägare: Skellefteå byautvecklingsråd

Fond: Regionalfond

Insatsområde 2: Att skapa nya lösningar för boende i området