Skellefteå kommun har upprättat ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Skellefteå kommun, tema landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Med strandnära lägen menas här områden inom 100 meter från sjö, vattendrag och kust. Målet är att planen ska öka kommunens attraktionskraft och främja landsbygden genom att möjliggöra för nya näringsverksamheter, boendemiljöer och turism- och friluftsanläggningar i attraktiva strandnära lägen.

Tjänstemän från kommunens förvaltningar samt Visit Skellefteå har deltagit i framtagandet av handlingarna.

Planförslag laga kraft mini – alla kommunens LIS-områden

Genomgång-av-lämpliga-LIS-områden