Det finns ett stort intresse för att bo och leva utanför tätorterna. För att vi ska kunna behålla vår levande landsbygd är det nödvändigt att möjligheten till olika typer av boende finns.

Idag är det möjligt att bygga men möjligheterna till finansiering är små. Vi behöver hitta nya, innovativa lösningar som gör det möjligt att finansiera byggandet.

Det är också viktigt för våra kommuner att kunna erbjuda olika typer av boende, i mindre tätort och på landsbygden, då vi idag ser att efterfrågan är stor.