Skellefteå byautvecklingsråd är en ideell förening som arbetar med att skapa bättre förutsättningar att bo, leva och verka på vår landsbygd. Vår roll är att vara en länk mellan våra byar, kommun och myndigheter.

Föreningen Skellefteå byautvecklingsråd har funnits sedan 1995 och inom vårt nätverk delar vi stora erfarenheter av landsbygdsutveckling. Vi verkar för att ta tillvara på de små initiativen och möjliggöra de stora visionerna.

psst… Ni har väl kommit ihåg att betala in medlemsavgiften på 100 kr för er förening.
Bankgiro: 806-0675 kom ihåg att skriva vilken by och vilken förening