Platta på Mark Bygga på landsbygden LTU

Fyra studenter från LTU i samråd med styrgrupp har tagit fram två konceptskisser med bostadsförslag. Dessa grundas i, förutom styrgruppens erfarenhet och kompetens, på den omfattande enkäten, där presumtiva kunder svarade på vad de efterfrågade. Ekonomisk hållbarhet för bostadsförslagen har varit av största vikt i arbetet. Kostnadseffektiva lösningar som ändå har god kvalitet.

Förslag 1. Platta på mark

Förslag 2. Platta på mark

Förslag 1. Plintgrund

Förslag 2. Plintgrund

Katalog + bilagor

Tabell rumsbeskrivning