Prata landsbygd var ett dialog- och utvecklingsprojekt som pågick under 2015 i ett samarbete mellan Skellefteå byautvecklingsråd och Skellefteå kommun, i samverkan med lokala studieförbund.

Resultatet av projektet blev bland annat en ny mall för byaplaner från Skellefteå kommun. Denna mall kan användas för att på ett enkelt och strukturerat sätt ta fram ett slags styrdokument för den utveckling ni vill jobba med i er by.

Ladda ner mallen via denna länk: Mall för byaplan (pdf, nytt fönster)

Arbetet och diskussionerna under Prata Landsbygd mynnade även ut i det nya stödet till Lokala Utvecklingsinsatser som Skellefteå kommun införde under våren 2016.

Detta är ett utdrag från information om stödet:

Stöd till lokala utvecklingsinsatser – ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen

Stödet till lokala utvecklingsinsatser är ett sätt för Skellefteå kommun att stödja initiativ som bidrar till utveckling utanför Skellefteås centralort. Mindre projekt kan få bidrag på upp till 40.000 kronor. För att söka det bidraget räcker det med att skicka ett mejl eller brev där ni beskriver er idé. Det finns också möjlighet till större bidrag.

  • insatser i samband med planerade projekt/aktiviteter
  • framtagande av lokal vision eller byaplan, eller förnyande av byaplan som är äldre än fem år (max 5000 kr)
  • arrangemang som ska genomföras
  • stöd till start av olika verksamheter som gynnar allmänheten eller det omgivande lokalsamhället.

Läs mer på: http://www.skelleftea.se/utvecklingsinsatser