För generella frågor kan ni skicka e-post till:
kontakt@skellefteabyautvecklingsrad.se

Vår styrelse består av följande personer:

Ledamöter:
Björn Lundmark – Ordförande
, Åbyn, 072-552 38 01, bjornruben51@gmail.com

Bo-Lennart Brännström, Kåge, bolennart1@outlook.com
Peter Carlsson Sundbom, Vebomark
Leif Lindgren, Burträsk
Christer Markström, Bureå
Anders Nilsson, Sandfors
Ulf Åhlund, Stavaträsk
Susanna Huber, Hjoggböle

Suppleanter:
Solveig Wiklund, Ragvaldsträsk, solwik44@gmail.com
Martin Lundmark, Långviken
Monica Marklund, sekr, Åbyn, Byske, monica.marklund@spray.se
Ann-Sofie Burström, Jörn

Valberedning:
Sune Hedlund, Risböle, 070-5780255
Vakant plats
Vakant plats

Styrelsen väljs på föreningens årsstämma. Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar på kandidater som vill engagera sig som styrelsemedlemmar i Skellefteå byautvecklingsråd.