Är du under 26 år, och har en ide som du/ni vill genomföra i din by. Gör en enkel beskrivning av idén och en kostnadsberäkning, och skicka in, eller kontakta någon ur styrelsen.

Instruktioner för att söka medel:

  • Ungdomar under 25 år.
  • Max 3 000 kr i stöd per ansökan.
  • Pengarna söks av ungdomarna själva. (ej genom byaförening, ej enskild person)
  • Kan vara både stöd till små projekt eller pengar till att starta ett större projekt.
  • Beslut fattas av styrelsen för Skellefteå Byautvecklingsråd.
  • Ansökningar kan lämnas när som helst under året och behandlas allt eftersom de kommer in.
  • Observera att ingen speciell blankett behövs men att ansökan ska innehålla denna information: Beskrivning av projekt/arrangemang/inköp och med förklaring av syfte för detta, kostnadsberäkning, sökandens namn, ålder, kontaktuppgifter, adress samt kontonummer för utbetalning av stödet.