Skellefteå byautvecklingsråd är en ideell förening som arbetar med att skapa bättre förutsättningar att bo, leva och verka på vår landsbygd.

Vår roll är att vara en länk mellan våra byar, kommun och myndigheter.

Föreningen Skellefteå byautvecklingsråd har funnits i mer än 20 år och inom vårt nätverk delar vi stora erfarenheter av landsbygdsutveckling. Vi verkar för att ta tillvara på de små initiativen och möjliggöra de stora visionerna.

BYGGA PÅ LANDSBYGDEN

Du inbjuds att delta på slutkonferens i Skellefteå Sara Kulturhus
12 oktober 2021

Välkommen till en dag i utvecklingens tecken, genomfört av intressenter kring projektet Bygga på landsbygden. Vi har bokat in Sara Kulturhus lokal Byn.

Bygga på landsbygden.

Projektidén kommer från att det finns ett stort intresse och behov av att bo och leva utanför tätorterna. För att vi ska kunna behålla vår levande landsbygd är det nödvändigt att möjligheten till olika typer av boende finns.

Vi kommer att presentera slutsatser av den genomförda kundundersökningen: Vilka är de presumtiva kunderna? Vad vill kunden ha? Hur nära stadskärnan vill man bo? Olika åldersgruppers önskemål mm.

Vi kommer att beskriva en affärsmodell /förslag

Dagen handlar om Intressanta föreläsare både på plats och digitalt samt

  • nya finansieringslösningar, underlag som underlättar för finansiärer/banker att gå in med medel i byggandet.
  • tekniska lösningar, arkitektskisser, bygglovshandlingar, byggkonstruktionshandlingar, VVS, El, underlag för avtal av olika art som behövs för att starta byggandet.
  • exempel på tomter, möjliga förslag på vart man kan bygga.
  • olika typer av ägandeformer

Deltagare under dagen är politiker och tjänstemän från kommun och region, finansiärer, intressenter inom byggbranschen, byaföreningar och naturligtvis privatpersoner med intresse av att bygga på landsbygden.

Projektägare är Skellefteå Byautvecklingsråd.

Detta är ett Leaderprojekt

Välkomna!

Mer information kommer!

Ni har väl kommit ihåg att betala in medlemsavgiften på 100 kr för er förening.
Bankgiro: 806-0675 kom ihåg att skriva vilken by och vilken förening

Hälsningar styrelsen

Så anslut er by idag och bidra till en levande och växande landsbygd i Skellefteå!
Här kan ni läsa mer om att bli medlem