Skellefteå byautvecklingsråd är en ideell förening som arbetar med att skapa bättre förutsättningar att bo, leva och verka på vår landsbygd.

Vår roll är att vara en länk mellan våra byar, kommun och myndigheter.

Föreningen Skellefteå byautvecklingsråd har funnits i mer än 20 år och inom vårt nätverk delar vi stora erfarenheter av landsbygdsutveckling. Vi verkar för att ta tillvara på de små initiativen och möjliggöra de stora visionerna.

Den 17 mars kl. 18.00 hålls årsstämma.

Pga den pågående Covid 19 pandemin så genomförs den digitalt.
Vi flyttar fram Byadagen som vi brukar arrangera i samband med årsstämman till efter sommaren.
De årliga utnämningarna blir också då.

Anmälan görs till: Bjorn@blk-ruben.se eller 072-5523801 senast den 12 mars.

När ni har anmält er kommer ni att få årsmöteshandlingar och en länk till mötet via mejl.

Ni har väl kommit ihåg att betala in medlemsavgiften på 100 kr för er förening.
Bankgiro: 806-0675 kom ihåg att skriva vilken by och vilken förening

Hälsningar styrelsen

Så anslut er by idag och bidra till en levande och växande landsbygd i Skellefteå!
Här kan ni läsa mer om att bli medlem